ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

1. STUPEŇ

Učební plán pro první stupeň je uzpůsoben Rámcovému učebnímu plánu pro základní vzdělávání. Ten pro jednotlivé ročníky závazně stanovuje maximální týdenní hodinovou dotaci. Pro 1., 2. a 3. ročník je to 22 hodin a pro 4. a 5. ročník 26 hodin.

Předměty vyučované na prvním stupni a jejich hodinová týdenní dotace v jednotlivých ročnících jsou zobrazeny v tabulce.

 

 

UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ

ROČNÍK

    I. II. III. IV. V.
Vyučování v českém jazyc​e
 

 HODINOVÁ TÝDENNÍ DOTACE

 Český jazyk

 8

8

7

6

6

 Prvouka

1

1

-

-

 Vlastivěda

-

-

1

1

 Přírodověda 

-

-

-

1

1

Vyučování anglickém jazyce 
 English (anglický jazyk)

 3

3

4

4

4

 Mathematics (matematika)

 4

4

4

5

5

 Science (věda)

1

1

1

2

2

 Music (hudební výchova)

1

1

1

1

1

 Art and Design (výtvarná výchova)

1

1

1

2

2

 Practical Activities (praktické činnosti)

1

1

1

1

1

 Physical Education (tělesná výchova)

2

2

2

2

2

 Computing (informatika a výpočetní technika)

-

-

-

1

1

  

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Kudy k nám

 
Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 

Možnost parkování v areálu školy.