ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

 

UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ

ROČNÍK

    I. II. III. IV. V.
Vyučování v českém jazyc​e
 

 HODINOVÁ TÝDENNÍ DOTACE

 Český jazyk

 8

8

7

6

6

 Prvouka

1

1

-

-

 Vlastivěda

-

-

1

1

 Přírodověda 

-

-

-

1

1

Vyučování anglickém jazyce 
 English (anglický jazyk)

 3

3

4

4

4

 Mathematics (matematika)

 4

4

4

5

5

 Science (věda)

1

1

1

2

2

 Music (hudební výchova)

1

1

1

1

1

 Art and Design (výtvarná výchova)

1

1

1

2

2

 Practical Activities (praktické činnosti)

1

1

1

1

1

 Physical Education (tělesná výchova)

2

2

2

2

2

 Computing (informatika a výpočetní technika)

-

-

-

1

1

 

Mimo týdenní hodinovou dotaci probíhá výuka volitelného předmětu Matematika v českém jazyce, a to v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. 

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.