ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Anglické národní kurikulum prohlašuje, že hudba je univerzální jazyk, který reprezentuje jednu z nejvyšších forem kreativity. Vysoce kvalitní hudební vzdělání má žáky zapojit a inspirovat k rozvíjení lásky k muzice a k rozvíjení jejich talentu jako hudebníků, a tím zvyšovat jejich sebedůvěru, kreativitu a pocit úspěchu.

V souladu s kurikulem máme za cíl zajistit, že všichni naši žáci:

 • vystupují, poslouchají, recenzují a hodnotí hudbu napříč řadou historických období, žánrů, stylů a tradicí, včetně prací velkých skladatelů a hudebníků;
 • se učí zpívat a užívat svého hlasu, aby sami a společně s druhými vytvořili a zkomponovali hudbu, mají příležitost se naučit hrát na hudebních nástrojích, patřičně užívají technologie a mají příležitost postoupit na další hudební úroveň, kde vyniknou;
 • rozumějí a poznávají, jak se hudba tvoří, produkuje a předává, a to i prostřednictvím souvisejících aspektů: výšky, trvání, dynamiky, tempa, zabarvení hlasu, textury, struktury a příslušného hudebního zápisu.

Hudební výchova (Music) – 1. a 2. ročník

Během 1. a 2. ročníku žáky naučíme:

 • zpíváním písní a přednášením zpěvů a veršů expresivně a kreativně užívat svůj hlas;
 • hrát na laděné a neladěné nástroje;
 • soustředěně a s porozuměním poslouchat škálu vysoce kvalitní živé a reprodukované hudby;
 • experimentovat se zvuky, tvořit je, vybírat a spojovat, a to prostřednictvím souvisejících hudebních dimenzí.

Hudební výchova (Music) – 3. až 5. ročník

Naše žáky učíme zpívat a hrát se vzrůstající jistotou a sebekontrolou. Máme za cíl rozvíjet jejich porozumění hudební skladbě, organizovat a zacházet s myšlenkami hudební struktury a reprodukovat zvuky z hudební paměti.

Naše žáky naučíme:

 • hrát a vystupovat sólově a sborově, užívat hlas a se vzrůstající přesností, plynulostí, kontrolou a výrazem hrát na hudební nástroje;
 • improvizovat prostřednictvím vzájemných vztahů jednotlivých hudebních dimenzí a pro různé účely skládat hudbu;
 • pozorně naslouchat jednotlivostem a vybavovat si zvuky, a tím rozvíjet sluchovou paměť;
 • užívat notovou osnovu a rozumět jí, stejně jako jiným hudebním zápisům;
 • rozumět široké škále vysoce kvalitní živé a reprodukované hudby čerpané z různých tradic a od různých skladatelů a hudebníků a ocenit ji;
 • porozumět hudební historii.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.