ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

MATEMATIKA

Matematika je kreativní disciplína, obsahující vysokou míru vzájemných vztahů. Je podstatná pro každodenní život, kritická pro vědu, technologii a inženýrství a nutná pro finanční gramotnost a většinu forem zaměstnání. Poskytuje základy pro pochopení světa, prostupuje všechny základy vzdělání a vytváří nezbytné předpoklady pro další úspěšné učení.

Našim cílem je zajistit, že žáci získají plynulost v základech matematiky, získají schopnost matematicky usuzovat a řešit problémy použitím výpočtů na škálu rutinních a nerutinních problémů. Naši učitelé rozvíjejí matematickou gramotnost žáků nejen v matematice, ale v každém příslušném předmětu. V souhlasu s anglickým národním kurikulem věříme, že sebedůvěra ve znalosti počtů a jiných matematických dovedností je podmínkou pro úspěch v celém vzdělávacím programu. Z toho důvodu naši učitelé mají za cíl rozvíjet matematickou gramotnost žáků a jejich schopnost matematicky usuzovat ve všech předmětech.

Naše žáky učíme plynně aplikovat aritmetiku na řešení problémů, rozumět a používat měřítka, dělat odhady a prověřovat smysl práce, kterou dělají. Žáci užívají své znalosti geometrie a algebry a vztahují znalost pravděpodobnosti k pojmu rizika a nejistoty. Cvičíme je porozumět cyklu sběru, prezentace a analýzy dat. Učíme je aplikovat výpočty na rutinní i nerutinní problémy, včetně rozkládání komplexnějších problémů do série jednodušších kroků.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.