ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Našim cílem v tělesné výchově je všechny žáky inspirovat být úspěšný a vynikat v závodních sportech a jiných fyzicky náročných aktivitách. Tělesná výchova poskytuje žákům příležitosti stát se sebejistými po fyzické stránce způsobem, který podporuje jejich zdraví a fyzickou zdatnost. Příležitosti soutěžit ve sportech a jiných aktivitách vytváří charakter a pomáhají zasadit takové hodnoty jako čestnost a vzájemnou úctu.

Tělesná výchova (Physical Education) – 1. a 2. ročník

Naše žáky vedeme k rozvoji základních pohybových dovedností, aby se stávali stále více zdatní a sebejistí a měli široké spektrum příležitostí zvyšovat svou hbitost, rovnováhu a koordinaci, jednotlivě i s jinými. Naše žáky trénujeme, aby v řadě čím dál tím více náročných situací byli schopni zapojit se do soutěžních (jak proti sobě samému, tak proti druhým) i společných fyzických aktivit.

Naše žáky učíme:

  • zvládnout základní pohyby včetně běhání, skákání, házení a chytání, stejně jako k rozvíjení rovnováhy, hbitosti a koordinace, a aby při řadě činností tyto dovednosti začali používat;
  • účastnit se týmových her, rozvíjet jednoduché taktiky pro útočení a obranu;
  • tancovat prostřednictvím jednoduchých pohybových schémat.

Tělesná výchova (Physical Education) – 3. až 5. ročník

Během tělesné výchovy (Physical Education) v 3. až 5. ročníku máme za cíl motivovat své žáky k radosti z komunikace, spolupráce a soutěžení s druhými. Žáci si rozvíjejí porozumění jak se zdokonalovat v rozdílných fyzických aktivitách a hrách a učí se hodnotit a rozpoznat svůj vlastní úspěch.

Naše žáky naučíme:

  • běhat, skákat, házet a chytat, izolovaně i ve vzájemné kombinaci těchto dovedností;
  • hrát soutěžní hry, pokud se to hodí pak v upravené formě, a aplikovat základní principy vhodné pro útočení a obranu;
  • rozvíjet si ohebnost, sílu, různé techniky, sebeovládání a rovnováhu;
  • používat škálu pohybových vzorců k provozování tance;
  • účastnit se venkovních a dobrodružných aktivit jak individuálně, tak společně v týmu;
  • srovnávat své výkony s dřívějšími výkony a předvést zlepšení a dosáhnout tak nejlepšího osobního výkonu.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.