ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

Mottem Anglofonní základní školy je "education for a bright future". V angličtině vyučujeme většinu předmětů, matematiku, vědu, výtvarnou výchovu, tělocvik, praktické činnosti a samozřejmě, angličtinu samotnou. Již od prvního ročníku tak má dítě možnost navázat na jazykové znalosti, které získalo před nástupem do naší základní školy, a to většinou v soukromých předškolních zařízeních, kde o ně pečovali angličtí rodilí mluvčí. Díky nízkému počtu žáků jsme však schopni připravit na výuku v anglickém jazyce i žáky, kteří k nám nastoupí s minimální znalostí angličtiny. Individuální přístup, zajištěný výukou v malém kolektivu, je optimální pro rozvoj osobnostních předpokladů každého žáka a umožňuje nám použití různých učebních pomůcek, které volíme dle stupně jeho znalosti angličtiny. Při výuce předmětů v angličtině vycházíme z britského kurikula, vyučujeme podle učebnic zpracovaných vydavatelstvím Cambridge University Press. 

 

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VZDĚLÁVÁ SVÉ ŽÁKY V ČESKÉM I ANGLICKÉM JAZYCE
A PŘIPRAVUJE JE NA ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme otevřeli první třídu, v současné době máme žáčky v prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku. V příštích letech máme v plánu otevřít vždy jednu až dvě první třídy maximálně po osmi žácích. Dvě třídy otevíráme především v případě velkého počtu zájemců a rozdílných jazykových znalostí dětí v ročníku. Pro Vaše děti nabízíme již i přípravku, ve které je připravíme pro výuku v angličtině od prvního ročníku.

Informace o předmětech, které vyučujeme v angličtině a o předmětech, které vyučujeme v češtině najdete v sekcích určených jednotlivým stupňům.

 

přípravný stupeň 

1. stupeň 

2.stupeň 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

odrNabízíme výhody malé školy. Vaše dítě začleníme do malého kolektivu.

odr S každým žáčkem pracujeme individuálně. Umíme pracovat nejen s dětmi hodnými a vzornými, ale také s dětmi nesplňujícími představu „vzorného žáčka“, s dětmi neposednými i „zlobivými“.

odr Žáky nenutíme do činností, nenutíme je sedět při vyučování v lavici. Žáky motivujeme k získávání znalostí a ke školní práci, poskytujeme jim volnost při vyučování.

odr Naše děti si školu oblíbily, do školy se těší.

odrVyučujeme z nejmodernějších učebnic nakladatelství Cambridge University Press a Nová škola Brno.

odrPíšeme hůlkovým písmem. Žákům, kteří projeví zájem o vázané písmo, umožňujeme se s ním seznámit.

odrK prvnímu čtení využíváme knihy Evy Horákové zpracované pro výuku čtení genetickou metodou.

odrVe spolupráci s Českou golfovou federací a spolkem Golf Club Praha jsme zavedli výuku golfu jako nepovinného předmětu.

 

Inspekční zpráva České školní inspekce - stáhnout
 
  
 

REFERENCE RODIČŮ

 

PETRA RYŠAVÁ

... naši spokojenost nejvíce zrcadlí náš syn sám. Každé ráno spěchá do školy a miluje oba učitele – Báru i Eda. Během víkendu se neustále ptá, kdy zase půjde do školy. Věřte mi, není dítětem, které by dělalo rádo domácí úkoly nebo se učilo něco, co je povinné, ale díky Báře a Edovi to dělá přirozenou cestou bez odporu.

TOMÁŠ TKÁČ

...vidím to i na Nelce, jak se vždycky do školy těší. S Adamem si prý nedávno říkali, že by chtěli ve škole bydlet :-)

NÁŠ TÝM

 

Paul Coats2

PAUL COATS

Lucie Tumova2

LUCIE TŮMOVÁ

Alexandria Vogl2

ALEXANDRIA VOGLNIKOLAJ HLADÍKZDENĚK  DVOŘÁK

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Kudy k nám

 
Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 

Možnost parkování v areálu školy.