ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

ZÁPIS 

Zápis pro školní rok 2020/2021 probíhá celoročně, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením ale prosíme, abyste o zápis požádali distanční formou. Žádost o zápis nám můžete zaslat poštou, datovou schránkou či emailem s elektronickým podpisem. Pokud bude podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

Nicméně, pokud upřednostňujete osobní podání, kontaktujte nás emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) případně telefonicky (na telefonu +420 603 392 392). Zorganizujeme příjem Vaší žádosti tak, aby proběhl bez přítomnosti dalších osob.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uveďte následující náležitosti:

  • jméno a příjmení dítěte,
  • datum narození dítěte,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který žádost podává,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • označení školy, které je žádost určena (naši základní školu),
  • Váš podpis (tedy podpis zákonného zástupce dítěte, který žádost podává).
  • cizinci ze zemí mimo EU cestovní pas a povolení k pobytu
Případně můžete použít připojený formulář (ZDE), který naše škola k zápisu využívá.

K žádosti připojte naskenovaný, případně vytištěný rodný list (stačí prostá kopie).

Pozn.: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou příjetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je v takovém případě doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je pak doporučující vyjádření nejen školského poradenského zařízení, ale také vyjádření odborného lékaře. Doporučení škole předkládá zákonný zástupce dítěte.

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU:

Naše škola byla založena s cílem umožnit další vzdělávání v anglickém jazyce dětem, které začaly anglicky plynně komunikovat již v předškolním období. A to především dennodenním kontaktem s rodilými mluvčími v soukromých školkách.

Očekáváme proto, že Vaše dítě je kromě školní zralosti schopno i plynně komunikovat v anglickém jazyce. Nejsme školou, která nabízí, že své žáky naučí základům angličtiny. Protože však očekáváme i zájem ze strany rodičů, jejichž děti nenavštěvovaly soukromou školku s dennodenní péčí poskytovanou anglicky hovořícími rodilými mluvčími, nabízíme těmto rodičům možnost zápisu jejich dítěte do roční přípravky. 

Pokud si přejete získat další informace, kontaktujte nás na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zašlete nám zprávu. 

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 
Možnost parkování v areálu školy.