ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

2. STUPEŇ

Již nyní máme v plánu pokračovat ve výuce Vašich dětí i v průběhu 2. stupně základní školy. I když v současné době neotevřeme 2. stupeň, zažádali jsme o zapsání školy s 1. i 2. stupněm. Vašim dětem můžeme tedy poskytnout plynulý přechod na 2. stupeň.

Předměty pro druhý stupeň a jejich hodinová týdenní dotace (h/t) v jednotlivých ročnících jsou zobrazeny v tabulce.

 

 

UČEBNÍ PLÁN PRO PRVNÍ STUPEŇ

ROČNÍK

    VI. VII. VIII. IX.
Vyučování v českém jazyc​e
 

 HODINOVÁ TÝDENNÍ DOTACE

 Český jazyk

 4

4

4

5

 History (dějepis)

 1

1

1

1

 

 Geography (zeměpis)

 

1

1

1

-

 Občanská výchova

1

1

1

1

Vyučování v anglickém jazyc​e
 Cizí jazyk (volitelný)

 2

2

2

2

 English (anglický jazyk)

 3

3

3

3

  Mathematics (matematika)

4

4

4

4

  Physics (fyzika)

1

2

2

2

  Biology (přírodopis)

2

2

2

2

  Chemistry (chemie)

-

-

2

2

  Music (hudební výchova)

1

1

1

1

 Art and Design (výtvarná výchova)

2

2

1

1

 Physical Education (tělesná výchova)

2

2

2

2

 Health Education (výchova ke zdraví)

1

-

1

-

 Practical Activities (praktické činnosti)

1

1

1

1

 Computing (informatika a výpočetní technika)

1

1

-

-

 Optional Subject (volitelný předmět)

1

1

1

3

 Geography (zeměpis)

1

1

1

1

 History (dějepis)

1

1

1

1

  

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Kudy k nám

 
Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 

Možnost parkování v areálu školy.