ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

V souladu s anglickým národním kurikulem věříme, že vysoce kvalitní vzdělání v oboru výtvarné výchovy (Art and Design) má zapojit, inspirovat a vyzývat žáky, vybavit je znalostí a dovednostmi experimentovat, vynalézat a tvořit jejich vlastní umělecké, řemeslné a návrhářské práce. Jak naši žáci dělají pokroky, měli by být schopni kriticky myslet a rozvíjet důkladnější pochopení umění a designu.

V hodinách umění a designu máme za cíl zajistit, že všichni žáci:

 • tvoří kreativní díla, prozkoumávají své nápady a zachycují své zkušenosti;
 • stávají se zdatnými v kreslení, malování, plastice a jiných uměleckých, řemeslných a návrhářských technikách;
 • umějí hodnotit a analyzovat tvůrčí díla prostřednictvím jazyka umění, řemesla a designu;
 • mají znalosti o velkých umělcích, řemeslnících a návrhářích a rozumějí historickému a kulturnímu rozvoji uměleckých forem.

Výtvarná výchova (Art and Design) – 1. a 2. ročník

Během těchto ročníků učíme naše žáky:

 • při návrzích a vytváření výrobků kreativně užívat škálu materiálů;
 • pro rozvíjení a sdílení jejich nápadů, zkušeností a představivosti užívat kresby, malby a plastiky;
 • rozvíjet širokou škálu uměleckých a návrhářských technik v užívání barev, vzorů, struktury, linie, tvaru, formy a prostoru;
 • znát práci řady umělců, řemeslníků a návrhářů, popisujeme rozdíly a podobnosti mezi různými postupy a metodami a vytváříme propojení k jejich vlastní práci.

Výtvarná výchova (Art and Design) – 3. až 5. ročník

V průběhu 3. až 5. ročníku v hodinách umění a designu naše žáky naučíme rozvíjet používání různých technik, sebekontrole tvůrčí práce a užívání materiálů kreativním a experimentálním způsobem a rozšiřovat si povědomí o různých druzích umění, řemesla a designu.

Během hodin naše žáky naučíme:

 • vytvořit si skicák pro zaznamenávání svých pozorování a používat ho pro přehodnocení a připomenutí svých nápadů;
 • zdokonalit si zvládnutí uměleckých a návrhářských technik, včetně kreslení, malování a modelování, za pomoci řady materiálů (tužky, uhlu, barev, jílu atd);
 • znalostem o velkých umělcích, architektech a designérech v průběhu historie.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

Kudy k nám

Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.