ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

NAŠI UČITELÉ

 

 

 

Paul Coats2

PAUL COATS

Jsem Paul Coats a jsem opravdu rád, že letos učím vaše úžasné děti na AngloZS. Více než dvacet let jsem učil na mezinárodních školách a v Británii a stále rád pracuji s dětmi, protože jejich nadšení a potěšení z nového je nakažlivé.

V roce 1996 jsem absolvoval St John's University v Yorku a získal tak možnost pracovat jako elementarista. Tři roky jsem učil ve Velké Británii jako učitel v pátém ročníku, než jsem se přestěhoval do České republiky, kde jsem pracoval šest let v Britské mezinárodní škole jako učitel a zástupce ředitele. Poté jsem přestoupil do školy v Riverside, kde jsem byl třídním učitelem a IT učitelem dalších osm let. Během této doby jsem absolvoval univerzitní kurz s názvem Vedení a řízení efektivního vzdělávání a rozhodl jsem se toto vzdělání využít v praxi ve Velké Británii, kde jsem byl zástupcem ředitele základní školy v Carlisle.

V roce 2012 jsem se vrátil do Česka a začal jsem pracovat na projektu výuky angličtiny prostřednictvím jiných předmětů - metody CLIL na základních školách a později jsem pracoval pět let jako učitel angličtiny a ředitel anglického prvostupňového kurzu v Novém PORG.

Jsem ženatý za Mirku a máme dvě děti, Daniela a Nellu, které jsou příliš staré na to, aby chodily do naší školy. Také nechtějí, aby je vyučoval jejich otec, ale to je další příběh!

Všichni v mé rodině jsou dvojjazyční Češi. Také se velmi snažím stát se dvojjazyčným, ale mějte se mnou trpělivost. Čeština je velmi těžký jazyk a jsem starý😁

Velmi se zajímám o výzkum ve vzdělávání a čtu o nových technikách výuky, o tom, co učení vlastně je, tj. o procesu za vlastním učením.

Ve volném čase mě můžete vidět jak jezdím po Praze v mém londýnském taxíku a zpívám v místním sboru, mezinárodním sboru v Praze. Máme dva koncerty ročně a rád bych se s vámi setkal, když vystupujeme.

Jsem nadšený, že teď mohu pracovat s dětmi tady v Anglofonní základní škole. Pro Vaše děti tu vidím tolik příležitostí růst a projít vzdělávacím procesem, přizpůsobeným právě pro ně.

To je o mně vše. Pokud máte nějaké dotazy, napište mi e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Lucie Tumova2

MGR. LUCIE TŮMOVÁ

Narodila jsem se roku 1994, na škole působím od roku 2019 jako učitelka I. stupně a výuky hry na flétnu a klavír. Odstátnicovala jsem roku 2018 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika.

V průběhu studia jsem vedla odpolední kroužky flétničky v MŠ v Ústí nad Labem, plavání v Plavecké škole Most a v roce 2017 jsem vypomáhala v MŠ v Praze jako vychovatelka. V letních měsících od roku 2013 do roku 2015 jsem spolupracovala s Centrem pro rodinu Rudňáček na příměstských táborech a stala se tak vedoucí několika turnusů. V roce 2018 jsem nastoupila jako učitelka I. a II. stupně na ZŠ s RVMPP Buzuluckou v Teplicích, kde jsem učila především český jazyk a literaturu. Ve škole jsem se zaměřila i na čtenářskou gramotnost a kritické myšlení žáků, a začala jsem tedy spolupracovat a vést lekce čtenářského klubu. Mimo jiné jsem věnovala svůj čas i dětem s podporou přípravy na školu a využívala ve své výuce i výuku tandemovou. V praxi se snažím stále více využívat alternativní metody a formy výuky. Taktéž se zaměřuji na využití formativního hodnocení ve výuce, o jehož problematice jsem zpracovala svou diplomovou práci. Následně jsem zpracovala a zrealizovala vlastní projekt se začleněním právě tohoto typu hodnocení.

Ve volném čase se věnuji četbě, zpěvu a powerjóze, taktéž se snažím stále vzdělávat v oblasti edukace žáků.

 

Alexandria Vogl2

ALEXANDRIA VOGL

Ahoj! Jsem Alexandria Vogl, rodilá mluvčí ze Spojených států. Absolvovala jsem bakalářské stadium v humanitních vědách se zvláštním zaměřením na angličtinu, dějiny a dějiny umění. Kromě toho mám magisterský titul v řízení vysokých škol.

V České republice jsem od roku 2018 a v průběhu prvního roku jsem pracovala jako vedoucí učitelka v předškolním zařízení a vedla odpolední vyučování angličtiny pro děti ve věku 6-13 let. Před svým příchodem do České republiky jsem pracovala na americké univerzitě, vyučovala úvodní kurz a působila jako akademický poradce. Vzdělávání bylo vždy důležitou součástí mého života a něco, na co kladu velký důraz.

Pro práci s dětmi jsem nadšená a doufám, že ze školy udělám místo, na které se budou děti v mé třídě každý den těšit. Ve svém volném čase ráda poznávám Prahu, chodím na túry a navštěvuji místní muzea. S velkým nadšením se snažím jako pedagog profesně růst a vštěpovat mým žákům lásku k učení!

 

Ing. Katarína Dvořáková

Narodila jsem se ve Vranove nad Topľou, kde jsem vystudovala střední
ekonomickou školu. Odstátnicovala jsem roku 2008 na Slovenské
poľnohospodárske univerzite, kde jsem vystudovala zahradní a
krajinářskou architekturu. Moje studia odrážejí mé vlohy pro matematiku,
umělecké tvoření a lásku k životnímu prostředí.

V roce 2018 jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a začala tuto
funkci vykonávat na Anglofonní základní škole. V současnosti podporuji
žáky při výuce českého jazyka, matematiky, prvouky a dalších předmětů.

 

Markéta Kantová

Dobrý den. Mé jméno je Markéta Kantová a narodila jsem se 10.2.1967 v Praze. V letošním školním roce si v Anglofonní základní škole užívám výuku českého jazyka, prvouky a matematiky s našimi prvňáčky a druháky.

S dětmi pracuji již 30 let. Po dokončení studia ekonomie jsem věděla,že mnohonásobně více než čísla mne těší a zajímá práce s dětmi. V letech 1987, 88, 89 ... byl kritický nedostatek kvalifikovaných pedagogů a to zejména na základních školách. Absolvovala jsem další studium, abych měla možnost pracovat s dětmi a začala jsem učit na základní jazykové škole na Praze 4 a to český jazyk a matematiku v jedné ze třetích tříd a matematiku ve čtvrtých třídách. Byla to úžasná zkušenost.

V roce 1997 jsem hledala vhodnou školku pro svou dceru, ale v celé Praze jsem nenašla žádnou, která by splňovala alespoň z poloviny mé představy. A tak mně nezbylo nic jiného než pro ni založit školku vlastní. Otvírala jsem ji v roce 1998. Angličtina jako komunikační prostředek byla jasná volba. A to hlavně po zkušenostech se starším dítětem, synem, který byl od čtyř let téměř v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími. Angličtinu začal používat během několika týdnů a za rok měl slovní zásobu takřka na úrovni češtiny.

V roce 2002 jsme s kolegyní začaly připravovat koncepci základní školy, kde by  se většina předmětů vyučovala v angličtině. Tato škola byla otevřena v roce 2004. Rok před tím jsme se dohodly na rozdělení našich aktivit a já jsem se začala intenzivně věnovat mateřskému školství. V roce 2003 jsem otevřela anglickou školku na Praze 10, v Malešicích. V roce 2004 další anglickou školku na Jarově, na Praze 3. V témže roce jsem dostala nabídku na pronájem poloviny budovy, ve které sídlí Baby Club Juklík na Praze 5, v ulici U jezera. Na této adrese jsme byli 10 let.

U vzniku Anglofonní základní školy jsem byla již při jejím úplném počátku v roce 2014. V současné době vedu přípravnou třídu, odpolední družinu (After School Club) a jak jsem se již zmínila, vyučuji český jazyk, prvouku a matematiku v 1. a 2. třídě. A i po tolika letech vím, že je to ta nejlepší práce.

 

CHRISTOPHE ("KRYŠTOF") KANTA

Nar. 1991 v Praze, působil v předškolním zařízení Bead School již od roku 2010, nejdříve na pozici pomocného učitele a posléze plnohodnotného učitele. Děti v předškolním zařízení Bead School si Kryštofa oblíbili natolik, že i my v Anglofonní základní škole máme zájem, aby u nás vyučoval v přípravném stupni.

Kryštofova angličtina je perfektní, a to i podle vyjádření rodilých mluvčí. Již jako dítě navštěvoval anglickou školku (1994-1997), v sedmém ročníku základní školy složil rozdílové zkoušky do tercie na osmileté jazykové gymnázium a v průběhu studia na gymnáziu absolvoval tři dvouměsíční studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Irsko, Anglie, Skotsko. V těchto zemích v rámci studijní spolupráce gymnázií probíhala výuka všech předmětů náležejících do příslušného ročníku, pochopitelně v angličtině. Po ukončení gymnázia Kryštof prošel ročním pomaturitním studiem anglického jazyka na jazykové škole Mavo. Kryštof se dětem věnuje již od roku 2006, v průběhu čtyř let (2006-2010) pracoval s dětmi na lyžařských pobytech na horách a při letních anglických táborech.

Kryštof si získal obdiv nejen u dětí a jejich rodičů, ale také od pedagogů s mnohaletými zkušenostmi, kteří měli možnost Kryštofa při práci s dětmi sledovat.

 

NIKOLAJ HLADÍK

Nar. 1948, vystudoval Pedagogickou fakultu Hradec Králové (abs. 1972) a absolvoval Managerské studium pro vedoucí pracovníky na Pedagogické fakultě Praha (2005 - 2007). Od roku 1973 působil jako učitel základní školy (především předměty matematika a fyzika), od roku 1986 do roku 1990 jako zástupce ředitele a od roku 1990 jako ředitel základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Dosud působí jako ředitel na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Bronzová 2027.

Nikolova dcera se provdala v Británii, kde také vyrůstá jeho vnuk. Nikola často do Velké Británie cestuje, rád navštěvuje Doverský hrad, celé jeho okolí a pamětihodnosti hrabství Kent.

Celoživotní práci s dětmi, vedení pedagogů a řízení školy zamýšlí zužitkovat ve vedení soukromé školy a předáváním zkušeností celému týmu Anglofonní základní školy.

 

 

ZDENĚK DVOŘÁK

Nar. 1977, je zakládajícím ředitelem školy. V roce 2010 se mu narodil syn, v roce 2012 druhý. Zdeněk od roku 2008 pracoval v zahraniční nadnárodní společnosti, prodávající produkty z oblasti ICT po celém světě. Jelikož byl v dennodenním kontaktu s kolegy z Británie, kde také jeden rok studoval (ve školním roce 2006 - 2007), zamýšlel původně své syny vzdělávat v zahraničí a najít si tam práci. Proto je u nás zapsal do soukromé anglické školky Bead School. Postupně však od rozhodnutí přestěhovat se do Británie opustil a aby synům umožnil vzdělávání v globálním jazyce - angličtině, založil Anglofonní základní školu.

Zdeněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1995 - 2002), následně absolvoval obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity (2002 - 2008). Postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 2009. V letech 2006 - 2008 studoval na Právnické fakultě Cardiff University ve Walesu, jeden rok distančně.

Obor psychologie dává Zdeňkovi zájem o vzdělávání, pedagogickou psychologii a cokoli, co se týká psychologie pro učitele. Vzdělání v právu mu pak umožnilo přehled v administrativně-právních náležitostech týkajících se založení a chodu školy.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Kudy k nám

 
Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 

Možnost parkování v areálu školy.