ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EDUCATION FOR A BRIGHT FUTURE

NAŠI UČITELÉ

 

 

 

BARBORA JELÍNKOVÁ – CAJTHAMLOVÁ

Nar. 1960, v letech 1979-1984 vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, ve své pedagogické praxi pracovala s dětmi od předškolního věku do osmnácti let. Vzhledem k uměleckým sklonům si později za své hlavní povolání zvolila uměleckou tvorbu, tvoří keramiku, kreslí, maluje, pracuje se sklem. Vystavovala v různých zemích (USA, Mexiko, Izrael, Holandsko, Anglie a jiné). Je členkou Smíšeného pěveckého sboru v Buštěhradě.

Má dvě děti, v r. 2000 se Barboře narodila dcera, v r. 2005 syn. Pomáhala založit spolek, který pořádá různé kulturní akce, především pro děti. V Makotřasech, kde bydlí, již sedm let pořádá pro děti Noc s Andersenem (přespávání s knihami, hrami, čtením atd.). Založila pěvecký kroužek. Od začátku r. 2014 spolupracuje se soukromou mateřskou školkou v Kněževsi jako lektorka angl. jazyka, při práci s dětmi bohatě využívá výtvarné schopnosti. Za sympatický považuje pedagogický přístup Montessori pedagogiky, pro své děti však zvolila školu s rozšířeným jazykovým vyučováním (na kterou přestoupili ze ZŠ Montessori v Praze 6). Je toho názoru, že každý systém (např. Montessori) je jen pomůckou a je dobré různé přístupy kombinovat.

 

EDWARD PALMER

Nar. 1990, je náš učitel anglického jazyka. Je britské národnosti, narodil se v Londýně, jeho mateřským jazykem je angličtina. Dosáhl vysokoškolského vzdělání a profesní kvalifikace v matematice a angličtině.

Než se připojil k týmu Anglofonní základní školy, Ed působil jako vychovatel dětí v naší spřátelené mateřské školce a družině, kde organizoval a účastnil se aktivit dětí ve věku tří až deseti let. Tato příprava ho činí skvělým učitelem pro práci s dětmi na prvním stupni. Ed v zahraničí prošel bezpečnostní prověrkou pro práci s dětmi a má kvalifikaci pro poskytování první pomoci. Byl výborným studentem, při ukončení středoškolského systému v Anglii obdržel certifikát General Certificate of Secondary Education se známkami A* za matematiku, vědu a anglickou literaturu a známkou A za anglický jazyk.

Ed se zajímá o vědu a techniku, po dobu více než šesti let získal hodně zkušeností jako fotbalový trenér dětí ve věku tři až osmnáct let a získal kvalifikaci instruktora závodního lyžování. To vše ho dělá perfektním učitelem angličtiny, matematiky a tělesné výchovy.

 

CHRISTOPHE ("KRYŠTOF") KANTA

Nar. 1991 v Praze, působil v předškolním zařízení Bead School již od roku 2010, nejdříve na pozici pomocného učitele a posléze plnohodnotného učitele. Děti v předškolním zařízení Bead School si Kryštofa oblíbili natolik, že i my v Anglofonní základní škole máme zájem, aby u nás vyučoval v přípravném stupni.

Kryštofova angličtina je perfektní, a to i podle vyjádření rodilých mluvčí. Již jako dítě navštěvoval anglickou školku (1994-1997), v sedmém ročníku základní školy složil rozdílové zkoušky do tercie na osmileté jazykové gymnázium a v průběhu studia na gymnáziu absolvoval tři dvouměsíční studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Irsko, Anglie, Skotsko. V těchto zemích v rámci studijní spolupráce gymnázií probíhala výuka všech předmětů náležejících do příslušného ročníku, pochopitelně v angličtině. Po ukončení gymnázia Kryštof prošel ročním pomaturitním studiem anglického jazyka na jazykové škole Mavo. Kryštof se dětem věnuje již od roku 2006, v průběhu čtyř let (2006-2010) pracoval s dětmi na lyžařských pobytech na horách a při letních anglických táborech.

Kryštof si získal obdiv nejen u dětí a jejich rodičů, ale také od pedagogů s mnohaletými zkušenostmi, kteří měli možnost Kryštofa při práci s dětmi sledovat.

 

NIKOLAJ HLADÍK

Nar. 1948, vystudoval Pedagogickou fakultu Hradec Králové (abs. 1972) a absolvoval Managerské studium pro vedoucí pracovníky na Pedagogické fakultě Praha (2005 - 2007). Od roku 1973 působil jako učitel základní školy (především předměty matematika a fyzika), od roku 1986 do roku 1990 jako zástupce ředitele a od roku 1990 jako ředitel základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Dosud působí jako ředitel na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Bronzová 2027.

Nikolova dcera se provdala v Británii, kde také vyrůstá jeho vnuk. Nikola často do Velké Británie cestuje, rád navštěvuje Doverský hrad, celé jeho okolí a pamětihodnosti hrabství Kent.

Celoživotní práci s dětmi, vedení pedagogů a řízení školy zamýšlí zužitkovat ve vedení soukromé školy a předáváním zkušeností celému týmu Anglofonní základní školy.

 

 

ZDENĚK DVOŘÁK

Nar. 1977, je zakládajícím ředitelem školy. V roce 2010 se mu narodil syn, v roce 2012 druhý. Zdeněk od roku 2008 pracoval v zahraniční nadnárodní společnosti, prodávající produkty z oblasti ICT po celém světě. Jelikož byl v dennodenním kontaktu s kolegy z Británie, kde také jeden rok studoval (ve školním roce 2006 - 2007), zamýšlel původně své syny vzdělávat v zahraničí a najít si tam práci. Proto je u nás zapsal do soukromé anglické školky Bead School. Postupně však od rozhodnutí přestěhovat se do Británie opustil a aby synům umožnil vzdělávání v globálním jazyce - angličtině, založil Anglofonní základní školu.

Zdeněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1995 - 2002), následně absolvoval obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity (2002 - 2008). Postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 2009. V letech 2006 - 2008 studoval na Právnické fakultě Cardiff University ve Walesu, jeden rok distančně.

Obor psychologie dává Zdeňkovi zájem o vzdělávání, pedagogickou psychologii a cokoli, co se týká psychologie pro učitele. Vzdělání v právu mu pak umožnilo přehled v administrativně-právních náležitostech týkajících se založení a chodu školy.

ANGLOFONNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Adresa: Janského 2189/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Email: skola@anglozs.cz

 

REDIZO: 691 008 345

IČ: 04 303 881

 

Ředitel školy: Mgr. Nikolaj Hladík

Email: nikolaj.hladik@anglozs.cz

Telefon: +420 603 416 073

 

Zřizovatel školy: Anglofonní základní škola, z.ú., vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U, vložka 268

IČ: 04 303 881

ID datové schránky: s4s9nb8

 

Ředitel zřizovatele: JUDr. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Email: zdenek.dvorak@anglozs.cz

Telefon: +420 603 392 392

 

Ředitelka přípravného stupně: Markéta Kantová

Email: marketa.kantova@anglozs.cz

Telefon: +420 775 366 160

Kudy k nám

 
Dostupnost městskou hromadnou dopravou - linkou č. 142 ze stanice Nové Butovice (metro B) či linkou č. 137 ze stanice Luka (metro B) na autobusovou zastávku Malá Ohrada.
 

Možnost parkování v areálu školy.